School of Agriculture and Natural Resources : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของคณะเกษตรฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิชาการ
ข่าวอาจารย์และบุคลากร
ข่าวนิสิตนักศึกษา
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของมหาวิทยาลัย

คลิปกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรม


โครงการ การจัดการความรู้การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
รื่อง “จิตตปัญญา และสอนอย่างไรให้ลูกศิษย์ได้เรียนร...
66 รูปภาพ  ,10 มิ.ย. 2559

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย" ประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
42 รูปภาพ  ,19 พ.ค. 2559

คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแข่งกีฬาบุตลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 เมษายน 2559
19 รูปภาพ  ,3 พ.ค. 2559
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เวียง

ระบบสารสนเทศ

ลิงค์อื่นๆ