Home » เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือให้คำชี้แนะโปรดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่

  • การรับเข้าศึกษา : admission@up.ac.th
  • ทะเบียนนิสิตและงานประมวลผล : http://reg.up.ac.th (สามารถสอบถามได้จากระบบทะเบียนนิสิต)
  • กิจกรรมนิสิตและหอพัก : dsa@up.ac.th
  • งานวิจัย : research@up.ac.th
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : citcoms.net@up.ac.th
  • งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา : pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

สอบถามข้อมูลผ่านทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข 0-5446-6666 หรือ โทรสาร (Fax) ได้ที่หมายเลข 0-5446-6690

ที่อยู่มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
แผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์

เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th
เว็บไซต์สำหรับนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยพะเยา http://alumni.up.ac.th
(อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)