คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด
 
  ข่าววิชาการ
ข่าวทั้งหมด

  ข่าวอาจารย์และบุคลากร
ข่าวทั้งหมด

  ข่าวนิสิตนักศึกษา
ข่าวทั้งหมด

  ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวทั้งหมด

  ข่าวสัมมนาสำหรับนิสิต
ข่าวทั้งหมด

  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข่าวทั้งหมด

  ข่าว/ประกาศ มหาวิทยาลัย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ

รองศาตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ

โทรศัพท์ภายใน 054-466-666 ต่อ 3246

โทรศัพท์ 089-434-6772

 

ภาพกิจกรรม


โครงการ การจัดการความรู้การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
รื่อง “จิตตปัญญา และสอนอย่างไรให้ลูกศิษย์ได้เรียนร...
66 รูปภาพ  ,10 มิ.ย. 2559

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย" ประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
42 รูปภาพ  ,19 พ.ค. 2559

คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแข่งกีฬาบุตลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 เมษายน 2559
19 รูปภาพ  ,3 พ.ค. 2559
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เวียง

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ลิงค์อื่นๆ