#ด้วยรักและห่วงใย ในลูกเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคน

#ด้วยรักและห่วงใย ในลูกเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคน

นอกจากมาตราการของมหาวิทยาลัยแล้ว ทางคณะได้จัดเตรียมมาตราการในการดูแล ‘ลูกเกษตร’

ไว้ในหลายๆ ด้าน
โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีเพิ่มเติม จำนวน 60 ทุน
ซึ่งภายในอาทิตย์หน้า ทางคณะจะเปิดรับสมัครนิสิต ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ขอให้พวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางอาจารย์ที่ปรึกษา และเพจของคณะอย่างต่อเนื่องนะครับ

ปล.สำหรับท่านที่ประสงค์มอบทุนให้นิสิตของเรา สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร
Line ID: Wlaenoi โทร 083-152-9941

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com