ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ สาขาวิชาการประมง ที่ได้รับทุน Unit of Excellence มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อเนื่อง) ปี 2563 ในระดับ Premier League ซึ่งมีผลการดำเนินงานด้านการตีพิมพ์ และผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ สาขาวิชาการประมง ที่ได้รับทุน Unit of Excellence มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อเนื่อง) ปี 2563 ในระดับ Premier League ซึ่งมีผลการดำเนินงานด้านการตีพิมพ์ และผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ

 ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ได้รับทุน Unit of Excellence มหาวิทยาลัยพะเยา
(ต่อเนื่อง) ปี 2563 ในระดับ Premier League ซึ่งมีผลการดำเนินงานด้านการตีพิมพ์ และผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

แหล่งอ้างอิง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP

Powered by MakeWebEasy.com