Thailand Agricultural Education in the New Normal " การศึกษาด้านการเกษตรของไทย ภายใต้สถานการณ์ใหม่ " 04.06.2020

Thailand Agricultural Education in the New Normal " การศึกษาด้านการเกษตรของไทย ภายใต้สถานการณ์ใหม่ " 04.06.2020

 

การเกษตรหลัง Covid19 จะเป็นอย่างไร
ทิศทางของนิสิตผู้เรียนด้านการเกษตรในอนาคต จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
เราจะเปลี่ยน Covid19 เป็นโอกาสสำหรับการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างไร

พิเศษ สำหรับนิสิตทุกคนที่เข้าชม live สดผ่านทาง Facebook และร่วมกิจกรรม Online จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมของคณะ และเพียง 200 คนที่ลงทะเบียนเข้าฟังผ่านทาง Zoom ลุ้นรับของที่ระลึกพิเศษ มากมาย

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้
https://forms.gle/3BAc3NZHZycJKtD2A

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com