คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม บุคลากร พร้อมนิสิตให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ด้วยสหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จำกัด มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งจังหวัดเชียงรายตามกฎหมายสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ พัฒนา ห่วงโซ่คุณค่ายางพาราในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงได้เข้าปรึกษา แลกเปลี่ยน และขอความอนเคราะห์ให้นิสิต นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ฯ ทำโครงการวิจัย " ปัจจัยความเหมาะสม ระบบกรีดยาง 2 รอยกรีด ในพื้จที่สวนยางพารา จังหวัดเชียงราย"

Powered by MakeWebEasy.com