คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถวายพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

77 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถวายพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีและคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถวายพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล”

Powered by MakeWebEasy.com