คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน "

70 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน "

วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน " วิทยากรโดย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายจงรักไทย เปลวทอง ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้เป็นการแจ้งขั้นตอน ระเบียบการขอตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะฯ นำไปสู่การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

Powered by MakeWebEasy.com