คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานทางด้านเกษตร

100 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานทางด้านเกษตร

วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานทางด้านเกษตร นำโดยคณบดี ท่าน ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมด้วยคณะฯ ทั้งนี้เป็นการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านการเกษตรในปัจจุบัน รวมในทุก ๆ ด้านทั้งงานบริการวิชาการ งานวิจัย ร่วมไปถึงด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร Smart Farm ในอนาคตต่อไป 

Powered by MakeWebEasy.com