คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานโครงการ " พะเยา Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานโครงการ " พะเยา Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกดูงานโครงการ " พะเยา Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "  สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุน บพท. ด้านการพัฒนาระดับพื่นที่, เทศบาลเมืองพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู, ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในหลักสูตร การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กพิเศษ และสภาเด็กซึ่งไม่มีโอกาสศึกษาในระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กพิเศษในด้านการเกษตร เพื่อนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน ในอนาคตต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com