คณะเกษตรศาสตร์ฯ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ(MOU) กับ บริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ(MOU) กับ บริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ(MOU) กับ บริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ AGR1101 นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, คณาจารย์, พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารบริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด นำโดยนายธนิกธรณ์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด พร้อมทีมบริหารดังกล่าวฯ โดยการทำ MOU ในครั้งนี้ เพื่อจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ และส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สนับสนุนองค์ความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่ในความสนใจของคนยุคปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com