คณบดี

 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 
 


ชื่อ                             นายบุญฤทธิ์  สินค้างาม

                                

ตำแหน่ง                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ที่อยู่                        คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                               มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

                              โทรศัพท์: (054) 466 666 ต่อ 3246,  08 1869 9497

                              โทรสาร: (054) 466 716

                              E-mail: sin_bunyarit@hotmail.com
 
Powered by MakeWebEasy.com