สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

 
Agricultural Technology

ดร.พนิตนาฏ  อู่พุฒินันท์
(ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี)

Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Lactic acid bacteria, Molecular biology of bacteria

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3263

Email: panitnart.au@gmail.com

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์

Academic Profile

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Special Interests

- Fermentation Process, Gene Manipulation in Yeast and Fungi,
Lipid Technology

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3163

Email: rawisara@yahoo.com 

ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

Academic Profile

- Ph.D (Biotechnology) The University of Tokyo, Japan

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

Special Interests

- Plant Molecular Biology, Plant tissue culture and transformation, plant nutrient uptake

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3162

Email: tik_cab@hotmail.com

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้