สัตวศาสตร์

 Animal Science

ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ 

(ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ ปริญญาโท)

Academic Profile

- Ph.D.Animal Science (Management of Animal Production) National Chung Hsing University, Taiwan

- M.Sc.Animal Science (Management of Animal Production) National Chung Hsing University, Taiwan

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การผลิตสุกร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Special Interests

- Animal Production and Management

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: saengwong1111@gmail.com

  

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล

(ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี)

 Academic Profile

- Ph.D เทคโนโลยีชีวภาพ (ด้านคนและสัตว์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Molecular biology, Thai indigenous chicken

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: pantaporn.su@up.ac.th

  

รศ.ดร. โชค โสรัจกุล (มิเกล็ด) 

Academic Profile

- Doctor of Agricultural Science (Dr. sc.agr.), Georg – August University, Goettingen, Germany.

- Master of Agriculture (M.Agr.), University of Sydney, Australia.

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Ruminant Nutrition, Dairy and Beef production, Pasture management, Livestock Production in the highlands.

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3251

Email: choke.mikled@gmail.com

  

ผศ.น.สพ.ดร.สมชาติ ธนะ

Academic Profile

- Doctor’ s Degree in the Major of Regional Environment Creation(Agricultural and Environmental Engineering), Iwate University, Japan.

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special Interests

- Animal Disease and Sanitation, Agricultural Business

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: somchartvet@yahoo.com

  

 รศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา

Academic Profile

- Post-doctoral fellow (Reproductive Biology) National Chung Hsing University, Taiwan

- Ph.D. Animal Science (Reproductive Biology) National Chung Hsing University, Taiwan

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (โคนม-โคเนื้อ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Special Interests

Embryo manipulation, Embryonic stem cells, Stem cell differentiation

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: payungsuk.in@up.ac.th

  

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

Academic Profile

- Doctor of Agricultural Science (Dr.agr), University of Bonn, Germany

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Animal Genetics, Pig QTL, Epigenetics, พันธุศาสตร์สุกร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: watchara.la@up.ac.th

  

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

 Academic Profile

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Special Interests

- Conventional Breeding, Experimental Designs

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: krittaphak.bu@up.ac.th

  

ผศ.ดร.ธนาพร บุญมี 

Academic Profile

- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) สัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สัตวศาสตร์) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Special Interests

- Meat Science, Animal production, Animal Nutrition

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: NapornTB@gmail.com

  

 
 
 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้