สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 
Biotechnology 

นางสาวนฤมล สุทะ

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: narumon_suta@hotmail.com

 
 
Powered by MakeWebEasy.com