เอกสาร Download

 เอกสารที่ 1.แผนจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสาขา-2565
 เอกสารที่ 2.มพ.กค.01-ใบแนบ
 เอกสารที่ 3.ตารางคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ
 เอกสารที่ 4.1.ตารางการชี้แจงการจัดซื้อวัสดุรายวิชา
 เอกสารที่ 4.2.ตารางหัวข้อปัญหาพิเศษวิทยานิพนธ์

 เอกสารที่ 5.ข้อตกลงวัสดุการศึกษา
 เอกสารที่ 6.ใบสำคัญรับเงิน
 เอกสารที่ 7. - ใบเบิกคณะฯ
                  - หลักฐานการรับมอบครุภัณฑ์
                  - ใบตรวจรับสิ่งของ
                  - ปั้มตรวจรับวัสดุ 

หมายเหตุ
1.เอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ใช้เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ที่มีการประทับตราจากร้านค้า แมคโคร โลตัส 
เจริญภัณฑ์ เป็นต้น
2.ใบสำคัญรับเงินใช้ในกรณีซื้อของในตลาดสดที่ผู้ขายไม่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น การซื้อของสด ผัก ผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น (ใช้แบบฟอร์มใหม่จากกองคลัง มีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายด้วย) ราคาวัสดุตามจริงโดยอ้างอิงราคาตามท้องตลาด
3.การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุรายวิชา (กรณีซื้อเงินสด) ไม่ให้นำเอกสารมารวบเบิกช่วงท้ายเทอมทีเดียว ให้ทยอยนำเอกสารมาเบิกเป็นครั้งๆ ไป ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ดำเนินการเบิก
4.รายการวัสดุที่มีการจัดซื้อจำนวนมาก (ในภาพรวมสาขา) ให้ดำเนินการจัดซื้อเป็นเงินเชื่อ กับร้านค้า ตามวิธีที่ 2
5.กรณีซื้อวัสดุแต่ละรายการ จำนวนมาก ๆ แต่ไม่มีร้านค้าที่ให้ซื้อเชื่อ ให้จัดซื้อเป็นเงินสดได้ แต่ให้รวมกันซื้อโดยให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ และทำบันทึกข้อตกลงแนบเบิกด้วย ตามวิธีที่ 3
6.การจัดซื้อวัสดุรายวิชาให้ดำเนินการจัดซื้อตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ก่อน 
7.กรณีไม่สามารถจัดซื้อวัสดุตามวิธีที่ 2 ได้ ให้จัดซื้อ ตามวิธีที่ 3
8.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุรายวิชา ให้บริหารจัดการเองภายในสาขา (การคุมงบย่อยแต่ละรายวิชา)
9.หากมีการจัดซื้อวัสดุนอกเหนือจากที่แจ้ง ให้สอบถามเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรณีไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้