เทคโนโลยีชีวภาพ

 
Biotechnology 

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร

(ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท)

Academic Profile

- Ph.D (Biochemistry and Molecular Pharmacology)
  University of Salerno, Italy

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยรังสิต

Special Interests

- เทคโนโลยีชีวภาพด้านเชื้อรา ชีวเคมีทางด้านการสังเคราะห์ลิปิด
  และ สารทุติยภูมิในพืช

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3161

Email: ppapon1@yahoo.com

  

ดร.วนิดา อภิธนาพงศ์

Academic Profile

- Ph.D (Engineering, Biotechnology) Osaka University, Japan

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Industrial Microbiology, Plant Molecular Biology,Plant Biotechnology,
  Zoology

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3158

Email: wanida23mu@hotmail.com

  

รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค

 Academic Profile

-  ว.ทด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Plant molecular, antagonistic bacteria 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3228

Email: burinka@hotmail.com

  

ผศ.ดร.พนิตนาฏ  อู่พุฒินันท์

Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Lactic acid bacteria, Molecular biology of bacteria

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3263

Email: panitnart.au@gmail.com

  

ผศ.ดร.รวิสรา  รื่นไวย์

Academic Profile

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Special Interests

- Fermentation Process, Gene Manipulation in Yeast and Fungi,
Lipid Technology

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3163

Email: rawisara.rue@hotmail.com 

  

ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

Academic Profile

- Ph.D (Biotechnology) The University of Tokyo, Japan

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

Special Interests

- Plant Molecular Biology, Plant tissue culture and transformation, plant nutrient uptake

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3162

Email: tik_cab@hotmail.com

  

ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Special Interests

- Fungal enzymes: Production, characterization, purification and application

- Bioethanol production - Mycoremediation - Aspergillus and aflatoxins

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3251

 Email: Khanchai.da@up.ac.th

  

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้