เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง

Fishery

รศ.ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส

(ประธานหลักสูตรนวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ ปริญญาเอก)

 Academic Profile

- ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Special Interests

- Breeding, Aquaculture, Fishery genetic improvement

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3444

Email:  tong33_panamagigas@hotmail.com

  

รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

(ประธานหลักสูตรการประมง ปริญญาโท)

 Academic Profile

- Post-doctoral fellow (herpetology) Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, China

- ปร.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Special Interests

- Biodiversity, Molecular evolution (phylogenetics, phylogeography, and population genetics) and biogeography, especially of Vertebrates (Amphibians, Reptiles, Fish etc.)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3444

Email: chatmongkonup@gmail.com 

  

ดร.กรทิพย์  กันนิการ์

(ประธานหลักสูตรการประมง ปริญญาตรี)

Academic Profile
- ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

Special Interests
- Fish and aquatic animal disease,
Immunology of aquatic animals,
Fish immune gene expression
Aquaculture, Water quality for aquaculture

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3445
Email: klontip@hotmail.com

  

รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

              Academic Profile

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Special Interests

- Fishery Biotechnology, Gene Expression, Biomarker, DNA barcode

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3444

Email: dutrudeep@yahoo.com

  

ผศ.ศิริลักษณ์ ตันเจริญ

 Academic Profile

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3444

Email: plagutt@yahoo.com

  

ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

 Academic Profile

- Ph.D. (Aquatic Environment Science)
Ehime University

- M.Sc. (Agriculture) Kagawa University

- วิทยศาสตรบัณฑิต (ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3444

Email: santiwatp@hotmail.com

  

ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์

 Academic Profile

- ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

Special Interests

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3445

Email: kook82@hotmail.com

  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

 Academic Profile

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) (เกีบรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Special Interests

- Fishery management, Fish population dynamic, Aquatic resoyurces and environmental management

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3444

Email: kanyanat_s@hotmail.com

  

 
 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้