สำนักงานเลขานุการ

 

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์  (หัวหน้าสำนักงาน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน/เลขานุการ)

ตำแหน่ง ชำนาญการ 

Academic Profile

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

- ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156

Email: jutamas.app@hotmail.co.th

    

นางสาวณัฐธดา ขัตธิ  (หัวหน้างานแผนงาน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ภายใต้คณะฯ)

 Academic Profile

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

- ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: nutthadakhutti@gmail.com

นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง (หัวหน้างานวิชาการ)

นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการระดับปริญญาตรี)

 Academic Profile

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: air_sao@hotmail.com

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ 

นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา)

ตำแหน่ง ชำนาญการ 

 Academic Profile

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

- บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email:  kiddee_21@hotmail.com

           นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า 

นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)

Academic Profile

- ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: j_a_c_k17021@hotmail.com  

นางสุรีนาถ ครองสุข (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

 นักวิชาการการเงินและบัญชี

 Academic Profile

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต)

- บช.บ. (การบัญชี)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156

Email: ing_wongsichai@hotmail.com

นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาลึก 

 นักวิชาการพัสดุ  

 Academic Profile

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156

Email: neungruathai_p@hotmail.com

นายกิตติธัช ตุ้ยคำ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

Academic Profile

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: kittithat.tu@up.ac.th     

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้