ความปลอดภัยทางอาหาร


Food Safety

ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร

(ประธานหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร)

 Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Antioxidant in fruits and vegetables
- Food chemistry and analysis
- Food law and regulation
- Process optimization
- HACCP

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3447

Email: tpromjak@gmail.com

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

Academic Profile

- Post-doctoral fellow (Horticulture) Chiba University, Japan

- Post-doctoral fellow (Postharvest Technology) National Horticultural Research Institute, South Korea

- Ph.D.(Agricultural Science), Osaka Prefecture University, Japan

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Special Interests

         - Postharvest Technology of Fruit and Vegetables

         - Food Standard

- Minimally Processed Fruits and Vegetables, Flavor and Aroma of Horticultural Crop

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3447

Email: hataakira@hotmail.com

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ

 Academic Profile

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Special Interests

- Drying Technology, Food Processing Technology

- Fruits and vegetables Technology

- Process Modeling

- Thermal processing

- GMP, HACCP, BRC, SQF CODE, ISO22000, ISO9001

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3447

Email: yuparat.po@up.ac.th

อาจารย์ วราภรณ์ กุศลารักษ์

 Academic Profile

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) เกียรตินิยิมอันดับ 2

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Special Interests

- Food Processing , Food Product Development, GMP, HACCP

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3263

Email: ohiohsk@gmail.com

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้