สาขาวิชาการประมง

  
Fishery 

นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.ม. (ธุรกิจเกษตร)                                     

- วท.บ. (การประมง)                                     

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: newgeradio@yahoo.com

นายเศกสรรค์ อุปพงศ์ 

นักวิทยาศาสตร์

Academic Profile

- วท.บ. (การประมง)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: sakhotlivepool@hotmail.com 

นายอิฐสะราม แสนสุภา

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (การประมง)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3243

Email: imamoza@hotmail.com

นายจักรพันธ์ ฐานิจสรณ์

 คนงาน

 Academic Profile

-

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -

 
 
Powered by MakeWebEasy.com