เอกสาร Download

ความก้าวหน้าพนักงานสายบริการ

1.  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564

3. เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

4. บันทึกข้อความขอรับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

5. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน

6. แบบประเมินค่างาน

7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

8. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

 

เอกสาร Download 

1.แบบฟอร์ม เอกสารด้านการเงินและพัสดุ

2.แบบฟอร์ม เอกสารด้านบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560 คลิก !!

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง กำหนดภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน เอกสารแนบท้ายประกาศ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสาร Download เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

1.บรรยายพรบ.60 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง 2560

3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.รายงานขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (มพ.กค.02)

5.ใบเสนอซื้อ/จ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) (มพ.กค.01)

6.ใบเสนอราคา

7.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)

8.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

9.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท) ปี 2562

10.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ปี 2562

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้