- หมวด 1 -

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

        1.1.1 ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.1.2 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
        -ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
        -ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยพะเยา

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
        -แผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม63 ของสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
        
1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
        -เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.2 คณะทำงานสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
        -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Green Office

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 
        -ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงานของสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
        -ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
        -แผนงานโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
        -แผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
        -ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
        -รายงานการประชุมสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้