คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ในวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและปรึกษาหารือ ความร่วมมือในการจัดการบริหารการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และอนาคตในภายภาคหน้า

Powered by MakeWebEasy.com