คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

    วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรหลักคือ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และได้ร่วมกิจกรรมการคืนข้อมูลดังกล่าว 

Powered by MakeWebEasy.com