คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting

261 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, รองคณบดีฝ่านยวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, คณาจารย์, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการฯ

 

 

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรมากความสามารถ แนะนำ และบรรยายในหัวข้อดังนี้
  • " หลักในการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ "
    โดย รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
  • " หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร และขั้นตอนการขอตีพิมพ์ "
    โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส
  • " สร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัย "
    โดย รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

 
 
ทั้งนี้การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับ การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ระดับสากล ตามเจตจำนงด์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าประเมิน THE Impact Ranking 2022 หรือ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลก สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้