คณะเกษตรฯ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

179 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรฯ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อปลูกฝังรากฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม App จัดซื้อจัดจ้างไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณลักษณะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้
1. หัวข้อบรรยาย "การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย" วิทยากรบรรยาย : นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2. หัวข้อบรรยาย "การใช้โปรแกรม App จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" วิทยากรบรรยาย : นางสาวหฤทัย รัตนระพี นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้