คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณาจารย์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2563 และได้เยี่ยมชมโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ในเวลาถัดมาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ หารือ ปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com