คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษางานดูงานจากโรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษางานดูงานจากโรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว โดยโรงเรียนผดุงราษฎร์ ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ น้อมนำแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นำไปพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน ประกอบไปด้วยคณะครู จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

Powered by MakeWebEasy.com