คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

77 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นำโดยรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย, ประธานหลักสูตรการประมง ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมดังกล่าวฯ ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการรับตรงที่กำลังเปิดรับสมัครในขณะนี้ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Powered by MakeWebEasy.com