" การพัฒนาการเขียนตำรส หนังสือ และ PAPER CAMP " โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

150 จำนวนผู้เข้าชม  | 

" การพัฒนาการเขียนตำรส หนังสือ และ PAPER CAMP " โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " พัฒนาการเขียนตำรา หนังสือ และ PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ Meeting 1 นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, คณาจารย์ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

ได้รับเกียรติวิทยากรทั้ง 2 ท่านดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

 

  ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำตำราและหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับ Super KPI ที่คณะฯ ต้องมีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติปีล่ะ 60 เรื่อง และสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 

รวมไปถึงเป็นแหล่งองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม และเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ พร้อมนำเสนอในเรื่องของการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยเพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ

   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้