นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง Open can ครั้งที่ 27

 นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง Open can ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 2-5 มกราคม 2563 นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง Open can ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร. ไผ่แดง ขวัญใจ และ ดร.สุวลี ฟองอินทร์ เป็นผู้ควบคุมการเดินทาง ซึ่งมีนิสิตหรือนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 20 สถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตหรือนักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในด้านกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และกระชับสัมพันธ์ให้แก่นิสิตหรือนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร และอุตสาหกรรมการอาหาร โดยในครั้งนี้นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกีฬาแชร์บอลหญิงมาได้สำเร็จ

Powered by MakeWebEasy.com