คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนิสิต ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จึงเป็นการหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การเรียนการสอนแนวใหม่ที่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา เพิ่มโอกาส และตรงตามความต้องการของนิสิต

Powered by MakeWebEasy.com