คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับและสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในระดับปริญญาตรี

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับและสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในระดับปริญญาตรี

ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับและสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในระดับปริญญาตรี นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย คณาจารย์ พร้อมนิสิตรุ่นพี่ ให้การต้อนรับนักเรียนดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการแนะนำการเรียนการสอน สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ  เพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเรียนเกษตรแนวใหม่ที่เน้นเรื่องการจัดการผลผลิต การใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้า

Powered by MakeWebEasy.com