คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะนักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะนักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะนักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู บุคลากร พร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับและนำพาทัวร์ศูนย์ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ เป็นฐานที่ 1 โดยนำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีเกษตรก้าวไกลนำชาติไทยพัฒนา แบ่งเป็นทั้งหมด 4 แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1.การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโพนิก, 2.การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน, 3.การตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่ตามอายุการเก็บรักษาฃ, 4.การตรวจสอบเพศลูกปลานิล โดยใช้สีย้อมอะซีโตนคามีน

Powered by MakeWebEasy.com