คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมกิจกรรม Kick Off "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน และทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพืชผักสวนครัว เพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพืชผักสวนครัวจากผู้มีจิตศรัทธาส่งมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำไปแจกจ่ายตามวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 333 วัด พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักหรือต้นกล้าตลอดจนฮอร์โมนบำรุงพืช และปุ๋ยหมักชีวภาพ

Powered by MakeWebEasy.com