คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อ ปี 2563

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อ ปี 2563

ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อ ปี 2563 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกตเวย์ จังหวัดพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จ.เชียงราย, จ.แพร่, จ.ลำปาง, จ.น่าน และ จ.พะเยา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยงานประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมมากมาย อาธิเช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ประชาชนผู้ให้ความสนใจ พร้อมเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนแนวคิดพร้อมเชื่อมโยงธุรกิจและร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการบริหารจัดการโคเนื้อ

Powered by MakeWebEasy.com