คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยทาน ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เดินทางมายังคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ ทางคณบดีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสา ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และสร้างความร่วมมือในเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมกันของนิสิต ทั้งสองมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ 

Powered by MakeWebEasy.com