คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงาน " ล้าลาลอย " จำหน่ายและแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ของคณะ และของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงาน " ล้าลาลอย " จำหน่ายและแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ของคณะ และของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ

วันที่ 30-31 ตุลาคม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงาน ล้าลาลอย จำหน่ายและแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ของคณะและของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ และสโมสรนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ รวมทั้งตัวแทนนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นิสิต ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดพะเยา 

Powered by MakeWebEasy.com