เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้า UP Skill & Re Skill โครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ทั้งหมด 7 หลักสูตร

57 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้า UP Skill & Re Skill  โครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ทั้งหมด 7 หลักสูตร

1. 16 ธ.ค. 63
ทักษะการพูดและการนำเสนอ ( 30 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียนฟรี ) เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร

2. 14 ม.ค. 64
เทคนิคการผสมเทียม และการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในการผลิตโค กระบือ ( 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 300 บาท / 1 ท่าน )

3. 25 ม.ค. 64
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย ( 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท / 1 ท่าน )

4. 27 มี.ค. 64
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ( 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 300 บาท / 1 ท่าน )

5. 5 มิ.ย. 64
การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ( 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 300 บาท / 1 ท่าน )

6. 12 มิ.ย. 64
การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ( 30 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 300 บาท / 1 ท่าน )

7. 29 ก.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการต่อตู้ปลาขนาดเล็กเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ( 30 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 300 บาท / 1 ท่าน )

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
#SCANQR

Powered by MakeWebEasy.com