คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรและประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

129 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรและประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญตักบาตรและประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและห้องประชุม Meeting Room #1 นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีของคณะและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน สร้างเจตคติที่ดีต่อสายงานที่รับผิดชอบ ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งคณะ โดยการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร

และในเวลาถัดมา ดำเนินการประชุมบุคลากรทั้งคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรโดยตรงกับบุคลากร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ร่วมไปถึงการเสนอข้อคิดเห็น รับฟัง และข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ตนเอง และงานที่ตนได้รับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้าเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้