คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก”

118 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก”

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) ระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2564 เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก” วิทยากรโดย ดร.รวิสรา รื่นไวย์, ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ณ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดโอกาสให้สำหรับนิสิต บุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งวัยทำงานและวัยเกษียณได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเสริมความรู้และเพิ่มเติมทักษะด้านเทคโนโลยีการหมักที่จำเป็นต่อการแปรสภาพผลผลิตการเกษตรให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการหมัก ฝึกทักษะปฏิบัติในการทำผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ น้ำส้มสายชูหมัก กิมจิ โยเกิร์ต ปลาส้ม ข้าวหมาก และอุเมะชู เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการหมักที่เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบทางการเกษตรได้ ตลอดจนมีแนวคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่มีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้