คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

61 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

วันที่ 17 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลานิลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล นำโดยผศ. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท (หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเศกสรรค์ อุปพงศ์ และนางสาวอาทิตยา วงศ์วุฒิ และนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธเนศวร์ โภคชัย นายกัมปนาท พันโยศรี และนายดนัยฤทธิ์ พองาม ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ 

งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ฟาร์ม 38 บ่อ เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพน้ำประจำเดือนกันยายน พร้อมทั้งพบปะ สอบถาม และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปลานิล ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” โครงการเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเกษตรกรรมยั่งยืนและพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โครงการย่อยที่ 2 โครงการการเพิ่มผลผลิตปลานิลด้วยการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้