คณะเกษตรฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย”

260 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย”

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยากรโดย ดร.วนิดา แซ่จึง, ดร.พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์ และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินจัดการเรียนการสอนดังกล่าวฯ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เช่น ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารหมัก เกษตรกรที่ใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืช และเกษตรกรที่ใช้กล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการหมักอาหารสัตว์ ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะทางด้านการเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านจุลินทรีย์ การคัดเลือกกล้าเชื้อ การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบบสดและแบบแห้ง และการตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้าเชื้อ นอกจากนี้ยังได้เสริมความรู้ด้านอื่นเพิ่มเติม โดยได้พาผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการ นาย ก ฟาร์ม ผักไฮโดรโปรนิกซ์ ลิ้นจีห่อ พะเยา และวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดภูกามยาว เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการวางแผนการผลิตและการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เข้าสู่ Modern trade ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้