คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง ม.พะเยา ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เขตภาคเหนือ ในหัวข้อ " ชีววิทยาสัตว์น้ำและความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง ม.พะเยา ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เขตภาคเหนือ ในหัวข้อ " ชีววิทยาสัตว์น้ำและความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์

ในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยลัยพะเยา ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เขตภาคเหนือ ในหัวข้อ " ชีววิทยาสัตว์น้ำและความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ " วิทยากรโดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์สาขาวิชาการประมง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, ตาก

Powered by MakeWebEasy.com