คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมสัมมนา “หลักสูตรการผลิคโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียม”

267 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมสัมมนา “หลักสูตรการผลิคโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียม”

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมสัมมนา “หลักสูตรการผลิคโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียม” ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ คณาจารย์ และนิสิต ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนของเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยโครงการนี้เป็นการผลิตเกษตรกรที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและสังคม และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับรายได้และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้