คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและจัดบูทการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

194 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและจัดบูทการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและจัดบูทการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของกลุ่มจังหวัดเชียงราย, น่าน, พะเยา และแพร่ พร้อมกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ฯ การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และเกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ นำไปสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้