คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "กลไกการขับเคลื่อนของ บพท. กับมหาลัยเชิงพื้นที่"

313 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "กลไกการขับเคลื่อนของ บพท. กับมหาลัยเชิงพื้นที่"

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "กลไกการขับเคลื่อนของ บพท. กับมหาลัยเชิงพื้นที่" กรณีศึกษา : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ Online ZOOM ได้รับเกียรติรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย เปิดโครงการดังกล่าวฯ 

ทั้งนี้ เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SHOW & SHARE โดย ได้รับเกียรติผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ, นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธระ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เข้าร่วมลงเวทีเสวนาในครั้งนี้

เพื่อส่งเสริมพัฒนานักวิจัยในหน่วยงานให้ได้รับทุนวิจัย พร้อมสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้