คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2564 EdPEx

155 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2564 EdPEx

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2564 EdPEx ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและเปิดการประชุมดังกล่าวฯ พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานคณะฯ

ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ทั้ง 2 ท่าน คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา ดร.นิศรา บุญเกิด และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง เข้าตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้งนี้เป็นการสร้างหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี การนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้